POUŽITÍ

STAVEBNICTVÍ

PackWall desky jsou široce využitelné v obytných i průmyslových budovách. Jsou ekologickou a k přírodě šetrnou náhradou dřevovláknitých, sádrovláknitých a sádrokartonových prvků. Skvěle se hodí pro vnitřní i vnější stěny, dělicí příčky, šikmé střechy, podlahy a ploché střechy (jako pochozí plocha pod hydroizolací). Mohou sloužit i jako dočasné oplocení, výplně otvorů, ochrana oblouků, sloupů nebo garáží.

Podle konkrétního záměru je možné zvolit mezi deskou BASIC, BASIC PROFILE, případně variantami s viditelným dekorem desky – DESIGN či DOUBLE DESIGN.

Exkluzivní řešenÍ

nabízejí PackWall desky pro návrhy výstavních expozic. Pro prezentaci výrobků a dekoraci stánku na veletrhy či výstavy mohou architekti využít jednak jedinečný dekor desek DESIGN, ale také jejich přidanou hodnotu – udržitelnost, a tedy prostřednictvím PackWall desek prezentovat zodpovědný přístup k životnímu prostředí.

NÁBYTKÁŘSTVÍ

Kompozitní desky PackWall jsou díky svým vlastnostem skvělým materiálem pro výrobu mnoha typů nábytku a interiérových řešení. Mohou tvořit korpusy skříní, skříněk a komod, i jejich dvířka. Jsou vhodné pro výrobu stolů, mohou sloužit jako konstrukce čalouněného nábytku nebo jako základ pro laminování a dýhování. Jsou alternativou k dřevotřískovým deskám, MDF, HDF i OSB deskám.

V nábytkářském průmyslu bývá využíván zejména typ DESIGN DOUBLE, kdy je originální textura desky viditelná z obou stran. Při požadavku na dekor pouze z jedné strany je možné využít desku DESIGN. Deska BASIC je vhodným základem pro nábytek a interiérová řešení v případě, kdy chceme nábytek opatřit dalším povrchovým zpracováním (např. polepit, laminovat, dýhovat atd.).

Unikátní řešení

nabízejí desky architektům a designérům výstavních stánků, kde mohou sloužit nejen jako konstrukční prvky, ale i jako vybavení expozice, nábytek či dekor

REALIZACE

Máte zájem o více informací PackWall deskách?

FAQ

Je nutné desky něčím natřít?

Desky je nutné ošetřit nejprve penetračním nátěrem dle typu a doporučení výrobce finálního povrchu a to jak v řezné hraně, tak i v ploše. Finální nátěr provádějte bezbarvým lakem na vodní bázi s UV ochranou (polymerní nátěry). Řeznou hranu ošetřete minimálně 2× (lépe 3x), aby se zabránilo prostupu vlhkosti do desky. Plochu ošetřete minimálně 1× (lépe 2x), aby byla zajištěna odolnost vůči UV záření a také povrchová stálost a neměnnost odstínu.

Existuje jiná úprava než lakování?

Ano, desky PackWall lze omítat, stěrkovat, natírat, lakovat, tapetovat, obkládat keramikou, polepovat, laminovat.

Je nutné používat nějaké ochranné prostředky?

Ano, při manipulaci či práci používejte běžné osobní ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, ochranné brýle, respirátory, odpovídající obuv či ochranu hlavy, apod. Vždy je nutné použít doporučený penetrační nátěr.

Jak mám desky správně skladovat?

Zboží musí být po celou dobu skladování chráněno proti povětrnostním vlivům minimálně plachtováním. V místě manipulace musí být zajištěna odpovídající kvalita (únosnost) podlah. Produkty je nutné skladovat v suchém a větraném prostoru při optimální rel. vlhkosti vzduchu 40 - 65 % na rovném podkladu. Jednotlivé balíky desek musí být proloženy. Spodní balík by měl být uložen minimálně 10 cm nad podlahou na transportní paletě. Na sebe je možné stohovat maximálně 3 palety, avšak za předpokladu, že podklad na kterém je tato činnost prováděna je dostatečně staticky únosný.

Kde všude lze desky použít?

PackWall BASIC lze použít na vnitřní příčky a podhledy, sendvičové panely, obvodové stěny, záklopy podkroví, podlahy, podkladové a vyrovnávací desky, dočasné výplně stavebních otvorů, stavební ploty, bednění, zastřešení základové desky, střešní pláště apod. Značné uplatnění nacházejí během výstavby dřevostaveb, kde plně nahrazují konvenčně používané deskové materiály. PackWall DESIGN lze použít jako obkladové panely, dělicí příčky, panely a obklady atypického designu, skelet měkkého nábytku, tabule, police, pracovní desky, pulty, dvířka skříněk, designerské prvky atd.

Potřeboval bych udělat oblouk, je to možné?

Desku PackWall lze ohnout až do průměru 1400 mm, a to za pomoci tepla. Ideálně si připravte „kopyto“ ve finské sauně uříznutou desku ohnete nebo vytvarujete. Po vychladnutí bude držet tvar.

Jakými nástroji je vhodné desky řezat?

Desky lze řezat ruční pilou, kotoučovou pilou, formátovací pilou, pásovou pilou. Podmínkou je, že bude použit kvalitní kotouč opatřený karbidovým ostřím, který je určen na masivní materiál (má větší prostor pro odvod řezaného materiálu). Kvalitních řezů lze dosáhnout při ostrých řezných nástrojích a řádné fixaci řezaného materiálu.

Jaké vrtáky jsou nejvhodnější?

Co se týče vrtání do desek PackWall, doporučujeme standardní vrtáky do dřeva s ostrým hrotem.

Lze desku PackWall použít na nábytek nebo jako dělící stěnu, případně dveře?

Při použití desky PackWall k výrobě nábytku je zapotřebí dodržovat všeobecné zásady konstrukce na dané zatížení celku a nábytkářské zásady. Desku PackWall např. při použití na výrobu dvířek, dveří apod. vždy vsazujte do rámečku, aby deska získala větší pevnost. Při použití velkého formátu desky PackWall je nutné řádné konstrukční vyztužení. Mezery v rastru nesmí být větší než 400×400 mm. Veškeré hrany a plochy desky PackWall je při tvorbě nábytku třeba penetrovat, nalakovat, olepit, orámovat. Desky PackWall lze tónovat dle přání a libosti do všech barev. Lze je upravit například: voskováním, nátěrem, laminováním, dýhováním, polepováním, tapetováním aj.

Co mohu dělat s deskami po jejich použití, když je již nepotřebuji?

Produkty PackWall je nutné zbavit hřebíků, šroubů, případně jiných nečistot. Můžete je vhodit do kontejnerů pro nápojové obaly (oranžová barva nebo víko). Lze je také odvézt do sběrného dvora, kde se postarají o správné vytřídění. Další možností je opětovná recyklace v místě výroby - Milevsko. My jako výrobce jsme zároveň zpracovatelem odpadů a desky PackWall je možné opětovně recyklovat.

Máte zájem o více informací PackWall deskách?